نظرات متفاوتی در خصوص انتظار بازدهی بورس برای امسال ارائه م شود اما با در نظر گرفتن تمامی شاخص های اثرگذار از جمله کاهش نرخ سود بانکی، اثرات لغو تحریم ها، افزایش مناسبات و مشارکت های اقتصادی و تزریق منابع مالی ارزان قیمت به شرکت ها همچنین افزایش قیمت های جهانی و اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی، سود بالای ۲۰ درصد برای گروه معادن سنگ آهن و صنایع فولادی در بازار سرمایه پیش بینی می شود

یکی از دغدغه های اصلی تولید کنندگان ٬تجار و مصرف کنندکان ورق گالوانیزه حمل و جابجایی ورقهای گالوانیزه در فصل بارندگی است در کل بعد از تولید ورق گالوانیزه ٬سالم رسیدن ان به دست مصرف کننده یک امر مهم است و در صورتی که این امر صحیح انجام نشود شامل خسارت های جبران ناپذیر به ورق گالوانیزه می شود